Bereken uw Zorgverzekering

Wilt u uw zorgverzekering wijzigen? Of wilt u weten of u voordeel kan behalen? Bereken eenvoudig uw zorgverzekering online: Berekenen

Digitale polismap

Beheer eenvoudig uw polissen online.
Inloggen

Makelaardij

O&V Makelaars

O&V Makelaars
Meer dan makelaars alleen!

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze website te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze website aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze website aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke schrifelijke toestemming.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Neem contact met ons op!

Van Oosterom & Verhagen
Willemstraat 23
2282 CB Rijswijk

info@ov-verzekeringen.nl

(070) 399 50 01

Het laatste financiële nieuws