Bereken uw Zorgverzekering

Wilt u uw zorgverzekering wijzigen? Of wilt u weten of u voordeel kan behalen? Bereken eenvoudig uw zorgverzekering online: Berekenen

Digitale polismap

Beheer eenvoudig uw polissen online.
Inloggen

Makelaardij

O&V Makelaars

O&V Makelaars
Meer dan makelaars alleen!

Privacy Statement

Bij bezoek aan deze website kunnen uw gegevens verwerkt worden. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van onze relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot onze producten en diensten en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan ons.

 

Neem contact met ons op!

Van Oosterom & Verhagen
Willemstraat 27
2282 CB Rijswijk

assu@ovmak.nl

(070) 399 50 01

Het laatste financiële nieuws